Dlaczego WIR?

Ruch społeczny WIR jest nieformalnym zrzeszeniem osób posiadających różne przekonania polityczne, gospodarcze i światopoglądowe.  Łączy nas jedna idea. Nie zgadzamy się, aby o życiu całego narodu mógł w arbitralny sposób decydować jeden prezes partii politycznej, lub zmowa kilku prezesów nazywających siebie koalicją.  

Czy to nie jest zaprzeczeniem demokracji?
🤔 Obecne funkcjonujące ogólnokrajowe referendum ogłoszone na życzenie obywateli może być całkowicie zignorowane! – Tutaj precyzyjnie tłumaczymy jak to jest możliwe.
🤔 Podczas wyborów do parlamentu możesz zagłosować, tylko na tego kandydata, którego wskażą Ci partyjni prezesi, ale nawet jeżeli zbierze o największą ilość głosów to wcale nie znaczy, że zostanie posłem!
🤔 Po takich raz na cztery lata „wyborach” NIE MASZ JUŻ ABSOLUTNIE NA NIC WPŁYWU!

Najlepsze są proste rozwiązania

To prawda, że cała konstytucja wymaga zmiany, jednak jej kluczowym elementem, muszą stać się instrumenty, pozwalające raz na zawsze ukrócić samowolę partii. Dlatego poza innymi zmianami chcemy wprowadzenia do Konstytucji tych trzech prostych instrumentów prawnych, które pozwolą nam na akceptację tylko takich przepisów prawa jakie uznamy za konieczne dla politycznego, i gospodarczego rozwoju naszej Ojczyzny.  Umożliwią one obywatelom zajęcie właściwego miejsca w hierarchii władzy w państwie. Władza zwierzchnia w Polsce będzie rzeczywiście, a nie tylko teoretycznie, należeć do Narodu, zarówno przed wyborami parlamentarnymi, jak i w trakcie kadencji parlamentu.

Konsekwencją tej prostej zmiany będzie niepodważalna już w żaden sposób możliwość wprowadzania kolejnych! Suweren otrzyma potężne narzędzie w postaci referendum, którego już nie będzie można nie ogłosić, lub namówić obywateli do nie uczestniczenia w głosowaniu, bo wynik głosowania będzie wiążący niezależnie od tego ilu wyborców weźmie w nim udział. To będzie narzędzie do zarządzania rządzącymi!

Jak u góry, tak i na dole!

Dla nas WIR to nie tylko zmiana pozwalająca wpływać obywatelom na Sejm i rząd. Dla nas to zdrowa zasada relacji pomiędzy obywatelami a urzędnikami państwowymi. Dlatego dokładnie ta sama zasada ma faktycznie obowiązywać na wszystkich szczeblach sprawowania władzy. Dokładnie te same narzędzia mają służyć mieszkańcom osiedla, gminy czy województwa. Wszędzie obywatele mają mieć to samo prawo do zakwestionowania aktualnego wadliwego stanu rzeczy, zainicjowania własnego rozwiązania i zażądania od właściwych organów administracji państwowej, by wprowadzić obywatelski postulat w życie, dlatego docelowo takie prawa muszą być prawnie zagwarantowane na każdym szczeblu struktury administracyjnej państwa.

Chcemy takiego prawa

Z treści tego artykuliku dowiadujecie się nie tylko tego, że Szwajcarzy mają najniższy podatek VAT w Europie, ale również tego, że rząd nie może podatków dowolnie podnosić. Chciał 8,3% a obywatele pozwolili mu na 7,7%. Za takim podatkiem opowiedziało się 53% Szwajcarów w referendum.

Wzorujemy się właśnie na tych rozwiązaniach. Przestaniecie się temu dziwić jak to przeczytacie.

Zainteresowany? Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy