Słownik pojęć

Demokracja bezpośrednia

To system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie obywateli posiadających prawo wyborcze (plebiscyt, referendum). W odróżnieniu od panującej obecnie w większości państw zachodnich demokracji pośredniej, obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje i na poczynania rządzących.

Demokracja oddolna

To system polityczny, w którym decyzje o rozwiązaniu życiowych problemów podejmowane są poprzez głosowanie z inicjatywy obywateli jak najmniejszych terytorialnych wspólnot międzyludzkich

Demokracja pośrednia

To system polityczny, w którym…

Źródło: physicsoflife.pl