Weto Obywatelskie

Weto Obywatelskie, to narzędzie polityczne dające obywatelom prawo wyrażenia sprzeciwu wobec istniejących rozwiązań w przepisach prawa uchwalanego przez parlament.

Wnioskodawcy określają swoje zastrzeżenia lub żądanie uchylenia ustawy w całości, wykreślenia z ustawy określonego przepisu, lub wpisanie innego. W przypadku uchylenia całej ustawy obywatele mogą zaproponować także jej własną wersję. Jeżeli rząd napisze swoją, do obiegu prawnego wejdzie ta ustawa, na którą oddano większość głosów.

Weto Obywatelskie daje również obywatelom prawo do ogłoszenia referendum w celu wyrażenia swojej woli wobec:

  • umowy międzynarodowej, która jest bezterminowa i nie przewiduje wypowiedzenia,
  • umowy międzynarodowej, która przewiduje przystąpienie do organizacji międzynarodowych,
  • umowy międzynarodowej, która wprowadza wielostronne ujednolicenie prawa,

Zobacz więcej na temat:

Dodaj komentarz