Inicjatywa Obywatelska

To rozwiązanie pozwala Obywatelom na prawdziwe współuczestniczenie w kształtowaniu swojego państwa na poziomie lokalnym lub ogólnokrajowym poprzez możliwość zgłaszania projektów przepisów prawa w dowolnym zakresie lub wyrażenia samej ich woli w jakiejś już istniejącej, lub zupełnie nowej kwestii.


Poniżej propozycje funkcjonowania tego narzędzia do współkształtowania najważniejszych aktów prawnych:

Inicjatywa Obywatelska w sprawie zmiany Konstytucji:

Całkowitej lub częściowej zmiany konstytucji dokonuje się poprzez zebranie odpowiedniej ilości podpisów popierających zorganizowanie w tej sprawie referendum. Proponowana ich ilość to 500 000.

Treść zmiany może być opracowana w formie projektu o ogólnym charakterze lub w formie zredagowanego projektu. Jeżeli inicjatywa jest w formie propozycji o ogólnym charakterze, parlament dopracowuje ją pod względem prawnym i przekazuje do referendalnego głosowania.

Inicjatywa Obywatelska może być odrzucona przez parlament jeżeli:

  • Zmiana koliduje z innymi przepisami konstytucji
  • Narusza bezwzględnie obowiązujące ustalenia prawa międzynarodowego
  • Narusza obowiązujące prawa wynikające z uczestnictwa polski w organizacjach międzynarodowych

Inicjatywa Obywatelska w sprawie ustawy:

Po zebraniu ustalonej liczby podpisów obywatele mogą zażądać uchwalenia nowej ustawy. Proponowana liczba podpisów wynosi 250 000.

Nowa Ustawa nie może dotyczyć zmiany konstytucji lub przystąpienia do organizacji bezpieczeństwa zbiorowego lub społeczności ponadnarodowych. Te akty prawne podlegają obligatoryjnemu referendum.
Nowa Ustawa nie może dotyczyć już istniejących przepisów prawa lub niektórych traktatów międzynarodowych. Takie ustawy mogą być naprawiane lub całkowicie odrzucane w ramach weta obywatelskiego.

Nową Ustawę, lub jej ideę wraz z podpisami przekazuje się Marszałkowi Sejmu. W trakcie prac legislacyjnych parlament może zaproponować poprawki do ustawy. Jeżeli wnioskodawcy zgodzą się z poprawkami, to Parlament uchwala ustawę obywatelską. Jeśli się wnioskodawcy nie zgodzą z poprawkami parlamentu, to ustawę obywatelską lub jej ideę przedstawia się pod głosowanie referendalne. Parlament może opracować własną wersję ustawy. Wówczas pod głosowanie przedstawia się obie, obywatelską i parlamentarną. Do obiegu prawnego wejdzie ta ustawa, na którą oddano więcej głosów w referendum.Inne proponowane rozwiązania dotyczące IO:

Inicjatywa Obywatelska w jakiejś nowej, ogólnokrajowej sprawie:

Inicjatywa Obywatelska na poziomie lokalnym:

Zobacz więcej na temat:

Dodaj komentarz