Co to jest WIR

A więc, zaczynamy!

WIR, to skrót symbolizujący trzy polityczne narzędzia wzorowane na podobnym rozwiązaniu funkcjonującym od 170 lat w Szwajcarii, dające obywatelom możliwość bezpośredniego wpływania na stan państwa, kontroli władzy i wyrażania woli społeczeństwa na każdym szczeblu jej funkcjonowania.

Idea wprowadzenia do polskiej demokracji mechanizmów wzorowanych na demokracji szwajcarskiej, nie jest nowa i jednym z głównych jej propagatorów jest prof. Mirosław Matyja, wybitny znawca tego modelu demokracji.

Najważniejszym postulatem WIR jest wykorzystanie w praktyce zarządzania państwem odnowionej i wzmocnionej instytucji referendum. Decyzja podjęta przez większość głosujących w referendum jest bezwarunkowym poleceniem do wykonania przez władze tego szczebla, którego referendum dotyczy.

Dla wielu Polaków WIR bardzo szybko stał się czymś więcej niż tylko proponowaną, konkretną zmianą w konstytucji pozwalającą kontrolować Obywatelom poczynania polityków i rządu.
Stał się symbolem zmiany całej konstytucji, ale przede wszystkim nowej, prawidłowej relacji pomiędzy Obywatelami a państwem na każdym szczeblu administracji państwowej!

Dlaczego uważamy, że teraz jest najwyższy czas na podjęcie próby przeprowadzenia tych zmian? – Zachęcamy Cię do zobaczenia zakładki AKTUALNOŚCI.

Oto trzy elementy tworzące WIR:

W – WETO

Wyłączając Konstytucję, której weto nie dotyczy, to możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec dowolnego przepisu prawnego, lub jego części, na szczeblu lokalnym lub ogólnokrajowym. Jeżeli w ogłoszonym na ten temat Referendum Obywatele tak zdecydują, przepis zostaje bezwarunkowo uchylony.
Zobacz więcej na temat Weta:

I – INICJATYWA

Dzięki niej obywatele autentycznie współuczestniczą w kształtowaniu swojego państwa na poziomie lokalnym lub ogólnokrajowym poprzez możliwość zgłaszania projektów przepisów prawa z Konstytucją włącznie, w dowolnym zakresie lub wyrażenia samej woli obywateli w jakiejś kwestii.
Zobacz więcej na temat Inicjatywy:

R – REFERENDUM

Ten najważniejszy instrument polityczny, jest zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnokrajowym poleceniem bezwarunkowego zrealizowania Woli Obywateli, wyrażonej w Wecie lub Inicjatywie bez względu na ilość oddanych w nim głosów.
Zobacz więcej na temat Referendum:

Zainteresowany? Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy

Dodaj komentarz