Witaj

Jako zwolennicy Ruchu WIR nie wyróżniamy lepszego i gorszego sortu obywateli. Nie jesteśmy lewicą, ani prawicą. Uważamy, że ludzie mają prawo decydować o swoim życiu, a co za tym idzie współuczestniczyć w kształtowaniu państwa, w którym chcą żyć i będą szczęśliwi.

Wszyscy obywatele, oraz wszelkiego rodzaju formalne i nieformalne zrzeszenia i ugrupowania, w tym także polityczne, prezentujące różne wizje gospodarcze, światopoglądowe, mające na celu rozwój i dobrobyt naszej Ojczyzny powinny mieć prawo prezentowania swoich poglądów, a także starania się o względy wyborców, uczestniczenia w wyborach, a przez to brania udziału w sprawowaniu władzy.

Takiej władzy, która będzie uwzględniać prawo Narodu do decyzji wiążących w każdej sprawie, zarówno w okresie wyborów, jak i w okresie między wyborami.

Dlatego zachęcamy Państwa do jednoczenia się wokół idei WIR, abyśmy w przyszłości mogli wspólnie wprowadzić do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej instrumenty demokracji bezpośredniej: Weta Obywatelskiego, Inicjatywy Obywatelskiej i Referendum.

Co oznaczają te instrumenty w Konstytucji dowiecie się Państwo czytając tę stronę

Niepodważalne prawo do przeprowadzenia takich zmian
daje nam ten najważniejszy dla nas, jako narodu,
artykuł obowiązującej Konstytucji III RP:

Konstytucja RP
Art. 4.
1. Władza zwierzchnia
w Rzeczypospolitej Polskiej
należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę
przez swoich przedstawicieli
lub bezpośrednio.


Pooglądaj, poczytaj i jeżeli uznasz, że to co tutaj zamieściliśmy, jest dla Ciebie interesujące, to proponujemy Ci współpracę w takim zakresie, jaki uznasz, za możliwy, by pomóc i współuczestniczyć w rozwoju tej idei i jej strony, cały czas dopracowywanej i poszerzanej o nowe materiały.

Jeżeli jednak nie możesz współuczestniczyć w jej tworzeniu, zawsze możesz zrobić coś jeszcze ważniejszego! – Jeżeli zgadzasz się, że to co tu prezentujemy jest ważne, prześlij link do tej strony tym, których może ta treść zainteresować.

Zainteresowany? Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy